Logaritam d.o.o. dne 12.05.2015 hostoval na třinácté mezinárodní konferenci ZIRP (Věda o vývoj dopravy), který se tradičně koná od roku 2001 na Fakultě dopravních věd v Zagrebu. Tématem konference bylo…

MODEL SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A EKONOMIKY. U kulatého stolu pod názvem „vzdělávání, zdokonalování a celoživotní vzdělávání s cílem rozvoje ekonomiky“ se uskutečnila diskuse a byly zdůrazněny dosavadní zkušenosti a potenciální budoucí spolupráce mezi ekonomikou a vědeckými institucemi.